Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Genel Bilgi

Amaç :
Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi’nin birimlerinde her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir
SABRİ İDİN
Güncelleme : 2.06.2023 10:17:26